KELANGSUNGAN SME PASCA COVID-19: CABARAN, PELUANG & STRATEGI

sME PASCA COVID19

Tajuk:
KELANGSUNGAN SME PASCA COVID-19: CABARAN, PELUANG & STRATEGI
Moderator:
Prof. Madya Dr. Mukaramah Harun
Pengarah Ecofi, SEFB, UUM
Panel :
1. Puan Sharifah Najwa Syed Abu Bakar
Ketua Pegawai Knowledge Management & Strategy
SME Corporation Malaysia
2. Puan Parihah Hasan
Pemangku Ketua Pengarah Yapeim
3. Datuk Mohd Zayad Md. Ismail
YDP Dewan Perniagaan Melayu Kedah
4. Prof. Madya Dr. Shazida Jan Mohd Khan
Pensyarah SEFB,
Timb Pengarah CETMA UUM